Sykkelparkering i garasjen

Hei Lilleborger!            

Sykkelparkeringsordningen videreføres, med noen mindre justeringer:

1.         Årlig leie på kr. 450,-pr. sykkel, fra 1.september 2020 til og med 30.august 2021.

2.         De tre parkeringsområdene (og oblatene) for sykler er merket med SP-1, SP-2, SP-3

i K1-garasjen.  Se forklaring under.

3.         Ved innbetaling av årlig leie, mottar sykkeleier en oblat til å feste på sykkelen

og som angir hvilket SP-område man er tildelt, og for hvilket år.

Innen hvert SP-område står man fritt mht. parkering av sykkelen.  
Du som er stor og sterk parkerer gjerne øverst på SP1 eller SP2.

4.         Penger som er innbetalt refunderes ikke.           

5.         Sykler uten oblat fjernes.

6.         Tildeling av plass:

Interesserte kan registrere seg på Lilleborger.no under «Sykkel». Gamle lister er slettet, dermed må alle registrere seg, også hvis du har gjort dette fra før. Sluttdato for registrering er 17.august 2020 kl.12.00.
Er interessen større enn antall plasser vil fordeling skje ved loddtrekning.

Plasstildeling vil bli formidlet på e-post og være basis for oblatutlevering og innbetaling.

7.         Oblat utlevering, plassering og innbetaling av leie.

a. Oblatene leveres ut etter innbetalt leie for kommende periode.

b. Eier må plassere oblat på et godt synlig sted, på sykkelrammen.

c. Kr.450,- innbetales ved bruk av VIPPS til 91685805; Pauliene (DLG styremedlem)

    Merk innbetaling med listeplassering (se vedlegg) + fullt navn

    Eksempel: <8/jan johansen>
   

Plassering;         

K1           SP-1       utgang v/matbutikken og B2                     

                            K1           SP-2       oppgang v/B3   

                            K1           SP-3       under B4 mot B5

8.         De som hadde plass i 2019/2020 og ikke får/vil ha fornyet leie i 2020/2021 må fjerne sykkel innen

                31.august.

Mvh Sykkelgruppen/DLG

17. mai på Lilleborg

Det blir en litt annerledes 17 mai….

Derfor tenkte vi at det er hyggelig med korps på Lilleborg i år!

Kl.11.00 vil Sagene skolekorps spille for oss på Lilleborg Torg!

Møt opp, hold god avstand og kos dere masse på Nasjonaldagen!

Mvh DLG

Garasjevask 5. og 6. mai.

Den 5. mai blir K1 rengjort og den 6. mai er det K2 sin tur. Da må alle flytte bilene sine mellom 0800 og 1600. Når K1 blir rengjort så kan man stå på ledige plasser i K2 og motsatt. Men flytt bilen så snart kl. blir 1600 til din egen plass igjen. Man blir heller ikke bøtelagt om man står på gjesteparkeringen i K1 disse dagene.

Museår i år.

Det er ekstremt mye mus i år. Man bør ikke oppbevare mat av noe slag på balkongene og ellers være nøye med ikke å etterlate seg søppel ute. Gjelder også mat til fuglene, da dette blir mus- og rottemat.

Undersøkelse

God ettermiddag,

Jeg går andre året på masterstudiet Human Geography på Universitetet i Oslo og skriver oppgave om kompakt byutvikling og barnefamilier i Oslo indre by. Etter nøye evaluering vil jeg svært gjerne bruke området Lilleborg ved Akerselva som en av casene i en kvalitativ studie om barnefamiliers respons på fortettingsprosesser med tanke på kvaliteter knyttet til bolig og bomiljø. I den sammenheng ønsker jeg å samle inn kvalitative data i form av personintervjuer fra beboere med barn, beboere som er gravide og de som planlegger å få barn. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil bli slettet etter prosjektet er godkjent av instituttet.

Jeg håper studien virker interessant, og vil gjerne snakke/diskutere mer om undersøkelsen med deg/dere.

Mvh

Ingrid Marie Sundvor 

ingrimsu@student.sv.uio.no

Filminnspilling 21/8-19

Hei, Vi i One Big Happy Family skal spille inn film i deres nærmiljø onsdag 21. august. Vi filmer innendørs i Studio Dreyer Hensley, men på selve opptaksdagen vil biler og utstyr ta opp en del plass i området, spesielt foran nr. 11A. Vi har vært i dialog med styret om dette, men vil gjerne informere beboere også. Det vil bli mye folk og utstyr og en del av og på lessing i løpet av dagen. Vi kommer også til å oppta en del av betalingsplassene i Ivan Bjørndalsgate.  Dersom dette byr på utfordringer for deres daglige rutiner er det bare å ta kontakt med oss, enten direkte med en av filmarbeiderene som er på jobb den dagen eller med kontaktperson under. Vi er fleksible, løsningsorienterte og lette å snakke med, så det er bare å ta kontakt.

Spørsmål kan rettes til:

Marius Sørgjerd

Produksjonskoordinator

marius.sorgjerd@happyfamily.no

47 85 48 50

Teaterfestival på Lilleborg

I neste uke skal Det andre Teatret ha festival fra 12-16/6. Det vil da bli plassert en foodtruck på området nærmest teaterinngangen. Teateret har søkt om utendørs skjenkebevilgning til kl. 2300, som har blitt innvilget. Det settes også  opp midlertidige toaletter på baksiden av teatret.

Hva skjer på A6 plenen?

Det er satt i gang arbeid på A6-gressplenen med et steinbenkarrangement med tre og planter. Det er gjenbruk av steinheller som har vært brukt tidligere på området. Hageform og Helmen Utemiljø står for utformingen. Det vil også bli plantet busker / hekk i bakkant av søppelbrønnene.