Sykkel

Sykkelparkeringsordningen innført i 2018 videreføres, med noen mindre justeringer:

1. Årlig leie på kr. 500,-pr. sykkel, fra 1.september 2019 til og med 30.august 2020.

2. De tre parkeringsområdene (og oblatene) for sykler er merket med SP-1, SP-2, SP-3
i K1-garasjen. Se forklaring under.

3. Ved innbetaling av årlig leie mottar sykkeleier en oblat til å feste på sykkelen og som angir hvilket SP-område man er tildelt, og for hvilket år. Innen hvert SP-område står man fritt mht. parkering av sykkelen.

4. Penger som er innbetalt refunderes ikke.

5. Sykler uten oblat fjernes.

6. Tildeling av plass: Interesserte kan registrere seg på Lilleborger.no/Sykkel (se nederst). Gamle lister er slettet, dermed må alle registrere seg, også hvis du har gjort dette fra før. Sluttdato for registrering er 19.august 2019 kl.12.00. Er interessen større en antall plasser vil fordeling skje ved loddtrekning. Plasstildeling vil bli formidlet på e-post og være basis for oblatutlevering og innbetaling.

7. Oblat utlevering, plassering og innbetaling av leie.
a. Oblatene leveres ut etter innbetalt leie for kommende periode.
b. Eier må plassere oblat på et godt synlig sted, på sykkelrammen.
c. Kr.500,- innbetales ved bruk av VIPPS til 91685805; Pauliene (DLG styremedlem)
Merk innbetaling med listeplassering (se vedlegg)+ fullt navn
Eksempel: 8/jan johansen. Dette legger du som kommentar i Vipps innbetalingen
Hvis kvittering ønskes ettersendes den, etter utlevering på mail.

Plassering
K1 SP-1 utgang v/Sultan 14plasser
K1 SP-2 oppgang v/B3 50plasser
K1 SP-3 under B4 vestlig 10plasser

8. De som hadde plass i 2018/2019 og ikke får/vil ha fornyet leie i 2019/2020 må fjerne sykkel innen 31.august.

Mvh Sykkelgruppen/DLG

[Form id=”10″]