Elbil

Fakturaunderlag Q2 2021

Kostnad uttak per kWh på ladestasjonene var 113 øre i april, 121 øre i mai og 115 øre i juni. Faktura for Q2 – april – juni vil trolig bli sendt ut sent i juli.

I tillegg til forbruk kommer 50 kr. i felles/adm. kostnader for hver måned med registrert forbruk, per ladestasjon.

Detaljert forbruk og forbrukskostnad, per ladestasjon for Q2 ligger her:

https://www.lilleborger.no/ekstern/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/DLG-El-Bil-lading-Fakturaunderlag-20210401-0630.pdf

Slik bestiller du ladestasjon

Hvis du ønsker ladestasjon på p-plass som du har eksklusiv bruksrett på, tilbys bestilling for omgående levering. Det vil si levering innen ca 2-3 uker. Pris blir da 24.894 inkl. mva. Ved oppsamling av minimum 3 samtidige bestillinger er prisen 23.563 inkl. mva.

Vi har fått spørsmål til installasjonskostnaden. Ladestasjonen skal stå som en del av et større anlegg som inkluderer lastbalansering, effektstyring, fakturering mm. Anlegget er levert fra leverandøren Oneco i 2018, med 5 års garantiforpliktelse. Du kan derfor dessverre ikke sette opp en valgfri type ladestasjon og/eller selv velge annen installatør.

For å bestille gjør du følgende:

1) Fyll inn skjema:

Signer, scann inn (eller ta bilde med mobilen)

2) Send det utfylte skjemaet på epost til elbil@lilleborger.no og angi om det er hastebestilling eller oppsamlingsbestilling.

Du vil da få bekreftelse på bestillingen. Deretter vil vi sørge for at Installatør (Sønnico) setter boksen i bestilling, monterer når boksen ankommer og sender faktura direkte til deg (på e-post). Faktisk forbruk registreres av boksen og det skjer en avregning hvert kvartal basert på faktisk pris fra Hafslund. Pris per forbrukt kWh er lik kostpris inn til DLG pluss et månedlig adm gebyr (for tiden kr. 50,00 per måned med avlest ladeforbruk) som dekker fakturering og serviceutgifter på anlegget. Pris per kw/h ligger vanligvis i intervallet 0,70 – 1,70 Kr/kWh (høyere vinterstid, vesentlig grunnet effektledd). Hvis du ikke skal bruke boksen med en gang, kan boksen deaktiveres etter montering.  Deaktivert boks koster ikke noe. De-aktivering og Aktivering blir utført ved å sende en e-post til adressen over (elbil@lilleborger.no) og gjennomføres normalt innen etterfølgende virkedag.

Svar på vanlige spørsmål

SPØRSMÅL: Kan man styre ladeboksen med en app?
SVAR: Ja, du kan laste ned Zaptec appen fra Google Play eller Appstore. Denne kan brukes til å se forbruk og til å låse fast ladekabelen i boksen, hvis du ønsker å ha den hengende fast. Du får boksens nummer og PIN til boksen når du mottar den. Hvis du ikke har dette, send epost til elbil@lilleborger.no . NB! IKKE bruk appen til å gjøre endringer i nettverksoppsett eller liknende parametre på ladeboksen. Lading starter automatisk når du kobler til bilen med kabel mellom bil og ladeboks. Du trenger ikke appen for å gjøre dette.

SPØRSMÅL: Jeg har koblet til kabel mellom bil og boks. Det står “Klar til å lade – kontroller strømkilde” i bilens app og ladingen starter ikke. Er det en feil her?
SVAR: Dette betyr at ikke ladeboksen har satt på effekt enda. Dette kan enten bety at den ikke har rukket å gjøre det (det tar noen sekunder), eller at det ikke er ledig effekt i øyeblikket (kanskje kobler du til i rushtiden mellom 16-21). Slike situasjoner vil normalt løse seg av seg selv etter en stund.

SPØRSMÅL: Hvordan lader jeg – trenger jeg å registrere en ladebrikke eller liknende? SVAR: Nei, hvis din lader er åpnet for lading, er det er bare å koble ladekabelen til din boks og din bil – så starter ladingen automatisk når det er ledig kapasitet. Vi har satt opp anlegget uten tilgangskontroll, da det ikke er lov å stå på andres parkeringsplass. Noen ganger er det ikke ledig kapasitet, da starter ladingen så snart det blir din tur. Dette vil normalt bare intreffe mellom 16-20 på hverdager. Resten av tiden vil ladingen starte med en gang. Anlegget fordeler kapasitet automatisk. Hvis du får melding fra bilen om at ladingen har blitt avbrutt, kan årsaken være at ladeanlegget har avbrutt ladingen i forbindelse med at det har endret effekt til laderen din. Ladingen fortsetter da umiddelbart med ny (og ofte høyere) effekt.

SPØRSMÅL: Jeg har ladestasjon, men den er deaktivert. Nå har jeg fått meg elbil og ønsker å bruke ladestasjonen. Hva gjør jeg?
SVAR: Send en epost til elbil@lilleborger.no.

SPØRSMÅL: Hvordan blir jeg fakturert?
SVAR: Vi tar ut forbruk målt av systemet for hver enkelt måler på den enkeltes plass og så viderefaktureres denne strømmen med ca kostpris. Anlegget er satt opp med egen måler til hele anlegget slik at det blir lett å ha oversikt over hvor mye strøm det lades med totalt. Denne kostnaden fordeles og viderefaktureres til hver enkelt bruker basert på antall kWh som vedkommende har brukt. I tillegg kommer 50 kr/mnd for administrasjon og service for aktiverte ladere.

SPØRSMÅL: Jeg kjører ganske langt hver dag. Er det tilstrekkelig kapasitet og ladehastighet til å dekke mitt behov?
SVAR: Ja, hvis alle bilene i garasjen var elbiler ville det være kapasitet til at hver bil kunne kjøre mer enn 100 Km hver dag i gjennomsnitt. Hvor raskt det kan lades avhenger dels av hvor mye effekt som er ledig og maksimal kapasitet på laderen i bilen. Det er bygd ut med maksimal effekt på 22 kW til hver boks. Hvis bilen støtter dette, vil man da kunne lade et batteri som rekker til 500 Km kjøring fra helt tomt til helt fullt på ca 4 timer hvis det er tilgjengelig kapasitet. For å unngå at vi må betale høy effektkomponent på strømmen, er effekten strupet ned. Vi forsøker å holde øye med ladingen for å sjekke at alle faktisk får ladet. Hvis det er behov for øke tilgjengelig effekt kan dette gjøres raskt. I øyeblikket (jan-21) har vi en utnyttelsesgrad på ca 8% av installert effekt, så vi har mye å gå på.

SPØRSMÅL: Ladeboksene skal oppgraderes for å få ny funksjonalitet, trenger jeg å bekymre meg for det?
SVAR: Nei, dette skjer automatisk. DLG kontrollerer også anlegget periodisk.

Nyttige dokumenter

Her finner du informasjon blant annet om den valgte ladeløsningen og anlegget som vi har på Lilleborg. Se også www.zaptec.no

Zaptec Ladeguide 230817

ZC Pro NORSK Presentasjon

ZapTech Pro Brukermanual

Flyer NEV2017_2

Wago Flatkabel system Ladestasjoner Zaptec i garasje anlegg

ZC Pro NO Preso

Generelt om lading av elbilEdit