Felles styre DLG

Oversikt over styreledere i alle sameiene på Lilleborg og DLG 

Download (PDF, 116KB)

Dette nettstedet består av både eksterne og interne sider. De interne sidene er i hovedsak tiltenkt og tilgjengelig for beboere på Lilleborg. Hvis du har behov for redigeringstilgang tilgang til interne sider for ditt bygg, ta kontakt med styret eller den som administrerer dette i din bygning for å motta brukernavn og passord. Du kan også kontakte administrator av nettstedet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.