Kabelframføring foran IBgt 26

Gravearbeider ultimo mars utenfor Ivan Bjørndals gate 26 anla kabelframføring for anleggsstrøm til byggetomta Treschowsgate 16 (tidligere Lilleborg fabrikker). Det er ventet at kablingen vil bli benyttet inntil byggearbeidet er ferdigstilt.