Konkurranse – ny logo til Lilleborg

Vi i DLG ønsker å lage en ny logo for Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne (forkortet Lilleborg DLG). Send inn ditt forslag innen 8. januar og vær med i konkurransen! Premie til vinneren. 

Krav/kriterier for valg av vinneren:

Logoen må kunne fungere for DLG i det praktiske for informasjon som vi distribuerer via nettsider, i e-post (i avsender halen) , Office-dokumenter (1/3-del av topptekst for brevhode/oppslag). 

Vi ønsker en logo som gjenspeiler hva Det Lille Grønne står for.  Gjerne assosieres med området vårt, eksempelvis bilde/karrikatur av området, bygning eller profil i gata, el.

Forslaget sendes gjerne inn på elektronisk format men den tekniske scanningen/avfotograferingen trenger du ikke tenke på, når du lager forslaget.

lilleborgdlg@styrerommet.net

Hilsen DLG