Varsel om fjerning av sykler.

Nå er det tatt en gjennomgang og syklene på hele Lilleborg, pluss alle som står utenfor de betalte plassene (SP1/SP2/SP3) i garasjen er merket med blå tape.
De sykler hvor tapen ikke er tatt bort som tegn at de er i bruk vil bli fjernet etter 15 november.

Og hva kan du ha på din parkeringsplass i garasjen?

Det er viktig å rydde bort det som ikke skal settes på P-plassene da dette også blir fjernet etter 15 november. Stikkord er bil, dekk, evt egen sykkel. (jfr.vedtekter/ordensreglement). Disse finner du på Lilleborger.no

Kostnadene for fjerning vil belastes den enkelte eier av plassen.

Send evt mail til lilleborgdlg@styrerommet.no ved spørsmål. Merk med «sykkelfjerning» eller «rydding parkeringsplass»

Mvh styret DLG