Sykkelparkering i garasjen

Hei Lilleborger!            

Sykkelparkeringsordningen videreføres, med noen mindre justeringer:

1.         Årlig leie på kr. 450,-pr. sykkel, fra 1.september 2020 til og med 30.august 2021.

2.         De tre parkeringsområdene (og oblatene) for sykler er merket med SP-1, SP-2, SP-3

i K1-garasjen.  Se forklaring under.

3.         Ved innbetaling av årlig leie, mottar sykkeleier en oblat til å feste på sykkelen

og som angir hvilket SP-område man er tildelt, og for hvilket år.

Innen hvert SP-område står man fritt mht. parkering av sykkelen.  
Du som er stor og sterk parkerer gjerne øverst på SP1 eller SP2.

4.         Penger som er innbetalt refunderes ikke.           

5.         Sykler uten oblat fjernes.

6.         Tildeling av plass:

Interesserte kan registrere seg på Lilleborger.no under «Sykkel». Gamle lister er slettet, dermed må alle registrere seg, også hvis du har gjort dette fra før. Sluttdato for registrering er 17.august 2020 kl.12.00.
Er interessen større enn antall plasser vil fordeling skje ved loddtrekning.

Plasstildeling vil bli formidlet på e-post og være basis for oblatutlevering og innbetaling.

7.         Oblat utlevering, plassering og innbetaling av leie.

a. Oblatene leveres ut etter innbetalt leie for kommende periode.

b. Eier må plassere oblat på et godt synlig sted, på sykkelrammen.

c. Kr.450,- innbetales ved bruk av VIPPS til 91685805; Pauliene (DLG styremedlem)

    Merk innbetaling med listeplassering (se vedlegg) + fullt navn

    Eksempel: <8/jan johansen>
   

Plassering;         

K1           SP-1       utgang v/matbutikken og B2                     

                            K1           SP-2       oppgang v/B3   

                            K1           SP-3       under B4 mot B5

8.         De som hadde plass i 2019/2020 og ikke får/vil ha fornyet leie i 2020/2021 må fjerne sykkel innen

                31.august.

Mvh Sykkelgruppen/DLG