Konkurranse – ny logo til Lilleborg

Vi i DLG ønsker å lage en ny logo for Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne (forkortet Lilleborg DLG). Send inn ditt forslag innen 8. januar og vær med i konkurransen! Premie til vinneren. 

Krav/kriterier for valg av vinneren:

Logoen må kunne fungere for DLG i det praktiske for informasjon som vi distribuerer via nettsider, i e-post (i avsender halen) , Office-dokumenter (1/3-del av topptekst for brevhode/oppslag). 

Vi ønsker en logo som gjenspeiler hva Det Lille Grønne står for.  Gjerne assosieres med området vårt, eksempelvis bilde/karrikatur av området, bygning eller profil i gata, el.

Forslaget sendes gjerne inn på elektronisk format men den tekniske scanningen/avfotograferingen trenger du ikke tenke på, når du lager forslaget.

lilleborgdlg@styrerommet.net

Hilsen DLG

Midlertidig stenging av utkjøring fra Ivan Bjørndals gate til Sandakervn. i perioden 23.11.20 – 17.12.20

I forbindelse med at Fortum skal legge fjernvarmerør til en naboeiendom i Sandakerveien, vil entrepenør Veflen utføre gravearbeider (del 1) i øvre del av Ivan Bjørndals gate, gjennom portalen og ut i Sandakerveien. Dette innebærer at utkjøring til Sandakerveien vil bli sperret i perioden 23.11.20 – 17.12.20

Her kommer det gangsti ut i Sandakerveien. Så man kan fortsatt gå den veien. Gangsti er merket i grønt på bildet under.

Etter juleferien, vil gravearbeider (del 2) starte i nedre del av bakken, omtrent fra innkjøringen til B-sameiene og opp til parkeringsplassene. Arbeidet i del 2 vil iflg entrepenør foregå i perioden 04.01.21 – 19.02.21. Gaten blir i denne perioden ikke stengt, bare innsnevret. Entrepenør bekrefter at det vil være tilstrekkelig adkomst for privatbiler, renovasjonsbiler og utrykningskjøretøy.

Styret i DLG

18.11.20