Museår i år.

Det er ekstremt mye mus i år. Man bør ikke oppbevare mat av noe slag på balkongene og ellers være nøye med ikke å etterlate seg søppel ute. Gjelder også mat til fuglene, da dette blir mus- og rottemat.