Teaterfestival på Lilleborg

I neste uke skal Det andre Teatret ha festival fra 12-16/6. Det vil da bli plassert en foodtruck på området nærmest teaterinngangen. Teateret har søkt om utendørs skjenkebevilgning til kl. 2300, som har blitt innvilget. Det settes også  opp midlertidige toaletter på baksiden av teatret.

Hva skjer på A6 plenen?

Det er satt i gang arbeid på A6-gressplenen med et steinbenkarrangement med tre og planter. Det er gjenbruk av steinheller som har vært brukt tidligere på området. Hageform og Helmen Utemiljø står for utformingen. Det vil også bli plantet busker / hekk i bakkant av søppelbrønnene.