Vær grei med naboen din!

Hei.

Det er ikke nødvendig at vi kaster søppel i garasjen eller legger det oppå andre biler. Vis hensyn og vær grei. Vi er et lite samfunn her og vi tjener alle på at vi ikke forsøpler bostedet vårt:-)

Takk:-)

Varsel om fjerning av sykler.

Varsel om fjerning av sykler
på SP1-SP2-SP3 området i garasjen.

Nå er det tatt en gjennomgang og syklene
uten oblat er merket med gult/gullbånd
eller hvit tape på/ved venstre sykkelstyre
(kan ha blitt festet på høyre side, på
enkelte), der vi ikke finner noe gult “DLG
SP%” oblat merke:
SP1: 2 stykker (begge nedre)
SP2: 11 (hvorav 3 hektet i hverandre i
hjørnet mellom de 2 stativrekkene)
SP3: 4 stykker (alle i enden nærmest B5).

De sykler som ikke har oblat vil bli fjernet
herfra etter 1.april.

Mvh DLG styret

Lupo har åpnet igjen.

Lupo vil nå ha åpent igjen fra 16-21 onsdag-søndag. Om kort tid vil de åpne uteserveringen også fra 1200 på lørdager og søndager. Støtt opp om de lokale bedriftene her på Lilleborg:-)