Utbygging av elbil ladeanlegg i gang

Som mange har lagt merke til, har el-installasjonsfirmaet Sønnico satt i gang med å bygge ut infrastrukturen for ladeanlegget for elbiler i garasjen på Lilleborg.

Flytting av biler: For at Sønnico skal komme til og få gjort jobben sin, vil en del biler måtte flyttes ca 1,5m ut fra veggen alternativt flyttes helt over på gjesteparkeringen i perioden utbyggingen gjennomføres. Det vil bli lagt ut informasjon her på www.lilleborger.no om hvilke biler og i hvilke tidsrom dette gjelder.

Smalere kjørefelt: I utbyggingsperioden vil det på noen steder bli smalere kjørefelt enn vanlig. Både på grunn av at utstyr må plasseres i kjørebanen og at det er biler som må flyttes halvveigs ut av sin plass for å gi rom for Sønnico til å arbeide. Det er derfor viktig at alle KJØRER FORSIKTIG slik at ulykker unngås.

Vi forsøker å nå hver enkelt bileier når det er aktuelt å flytte på biler, men det er ikke alltid mulig. 

Mvh Elbilgruppa i DLG