Bilkjøring på fellesområdene

Barna våre skal leke trygt utenfor blokkene og på lekeplassene. Det er til tider mye kjøring inne på vårt området. I tillegg til avfallhenting flere ganger i uken, er det flytting og varelevering. Bommene på området er satt opp for å begrense bilkjøring og alle som mottar varer eller tjenester som må leveres med bil, har også ansvar for at bommene lukkes etter hver tur.  Vi voksne må ta ansvar og respektere de generelle kjøreforbudet så barna våre kan leke trygt.