Tagging på Lilleborg

De siste dagene har det blitt tagget flere steder på vårt området. Det ser ut til at det er samme “tagger” som står for dette. Vi har nulltoleranse for tagging på Lilleborg. DLG har vært i kontakt med politiet som anbefaler å anmelde taggingen. Politiet opplyser at vi ikke kan levere inn samlet anmeldelse fordi det er forskjellig eierforhold til eiendommene. Men bildene av taggene “signaturene” kan være viktig å få med.