Gipsy Wagon forlater Lilleborg, og inn kommer Akers Mikromekaniske Verksted

Urmaker Erik Sutterud driver i dag som Urmaker på Bjølsen på Advokat Dehlis Plass. Han vil etablere seg også på Lilleborg med et ”gammeldags” verksted/lounge/butikk hvor kundene kan se og snakke med urmakeren. Se dreiebenker, gamle kule verktøy, kjøpe klokker, få klokker reparert eller vurdert. Få en kopp kaffe og høre på jazzmusikk. Gipsy Wagon skal være ute av lokalene den 6. Mars da Erik begynner å flytte inn.

André Placht

Brødrene Placht AS Eiendomsselskap

Ordinært Årsmøte DLG 2017

Til seksjonseiere i DLG-tilknyttede sameier Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne – varsel om dato for ordinært årsmøte 2017.
Styret varsler med dette at ordinært årsmøte vil bli avholdt tirsdag 23.mai 2017 kl 18:30 i Kaysalen, Sagene samfunnshus.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være forretningsfører i hende innen tirsdag 28.februar kl 16:00. Saker meldes pr e-post til nordeng-lyberg@braekhus.no eller pr post til
Sameiet Lilleborg DLG
c/o Brækhus Eiendom AS
Postboks 1369 Vika
0114 Oslo

For å sikre en god saksbehandling ber vi om at
– Det klart framgår at saken ønskes behandlet av årsmøtet
– Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Innkalling med årsregnskap vil bli sendt ut i samsvar med gjeldende frister.
Med vennlig hilsen
For Styret i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne
BRÆKHUS EIENDOM AS
Mette Fyhn Nordeng-Lyberg /s/
Eiendomsforvalter