Omregulering og utbygging på lagertomta ved Bentsebrua, Treschows gate 16

Arcasa Arkitekter jobber med omreguleringssak med Oslo Kommune i forbindelse med planlagt utbygging av leiligheter på tomta som nå er tilholdssted for Lilleborg fabrikkers lager ved Bentsebrua.

Saksdokumentasjon sak 201310047 Treschows gate 16

Saksdokumentasjon sak 201309174 Treschows gate 16

Kartutsnitt

Se også

Download (PDF, 892KB)

Download (PDF, 503KB)