Vedtatte parkeringsbestemmelser gjesteparkering i K1

Etter at prosessen med ommerking, sanering av parkeringsplasser med utilstrekkelig størrelse og opprydning i gjesteparkeringen nå er ferdig har følgende takster blitt vedtatt av styret i DLG parkeringfor gjesteparkeringen. Dette vil gjelde fra 01. Juli 2013. Automat er oppsatt.

  • Man – Fre 07 – 19:          4 timer gratisparkering, deretter kr 20/time, kr 100/ døgn.
  • Utenom overnevnte tider: 4 timer gratisparkering, deretter kr 10/time, kr 50/ døgn.

Omlegging av parkering i garasjeanlegget

Etter en solid innsats fra mange innvolverte – spesielt Willy og Mona, har parkeringsplassene i K1 og K2 blitt replanlagt og merket om. Det har blitt ryddet, kastet søppel og vi ser ut til å ha fått en orden på gjesteparkeringen. Denne har i flere år vært preget av at beboere og andre som ikke er gjester har tatt seg til rette slik at plassene ikke har vært disponible for gjester. Selv om endelig avgjørelse gjenstår, ser det ut til at det går mot en løsning der det vil bli en gratisperiode (f.eks. 4 timer) hvis man trekker billett på automat inne i garasjen. Parkering ut over dette må det betales for. Siden NCC nå er ferdige med C1 og C2 er det naturlig at de trekker seg ut etterhvert. Vi vil dermed også få bedre kontroll med hvem som har adgang til garasjeanlegget.

Det er nå viktig at du legger parkeringsbeviset du har mottatt i bilen slik at det blir lett å kontrollere at du står på den plassen du har fått tildelt.

Informasjon om ommerking-uke-25-2013