Bredbånd oppgradering på Lilleborg mandag 29. oktober

Homenet (tidligere Bredbåndsservice) vil mandag 29. oktober oppgradere nettverksutstyr i fiber bredbåndsnettet på Lilleborg.

Selve byttet av elektronikken går forholdsvis fort, men det er litt arbeid i etterkant av byttet, så forventet nedetid er hele dagen (mellom 08:30-16). Kunder som har registrert seg hos leverandøren med mobilnummer blir varslet via sms når nettet har kommet opp igjen. Den fysiske jobben vil gjennomføres av Homenets samarbeidspartner Sitecom.

Når denne jobben er gjort vil det komme tilbud på nye produkter/ hastigheter:

  • Mini (inntil 5/5 Mbps): 249 kr/mnd
  • Medio (inntil 20/20 Mbps): 299 kr/mnd
  • Maxi (inntil 70/70 Mbps): 349 kr/mnd

Dagens hastigheter og priser vil utgå, og aktive abonnement flyttes over på nærmeste hastighet/pris sammenlignet med hva man har i dag. Homenet vil sende skriftlig informasjon til samtlige aktive Bredbåndsservice kunder om oppgradering og endring på tjenester/pris.

OPPDATERING pr 31.10.2012: Hvis noen har problemer med å komme på nett etter oppgraderingen, gi beskjed på telefon 09010 eller på mailadressen support@kunde.bbse.no. Dette skyldes trolig at linjen en gang siden installasjonen har blitt flyttet til en annen port på switchen uten at dette er oppdatert i dokumentasjonen.