Ferdigstilling av ENØK system for styring av lys i garasje

I dag har Anders fra Kvernland Elektriske ferdigstilt installasjonen av nytt system for automatisk styring av lys garasjeanlegget. Vi har nå mulighet til å styre selv hvor lenge og kraftig det skal lyse. Hver garasje er delt inn i 3 soner som styres individuelt. Fra starten av er maksimal lysstyrke satt til 70% eller 80%. Hvis ikke bevegelse er registrert på 5 minutter, går lyset ned til 10%. Hvis ingen bevegelse deretter blir registrert på 30 minutter, skrues lyset helt av. Når en detektor registrerer bevegelse, skrus det så opp til 70% eller 80%. Hvis du har innspill til endringer i innstillinger kan disse sendes til lys@lilleborger.no.