Info om byggearbeid på C2

Generelt om prosjektet:

NCC Construction AS, Region Oslo/Øst Bygg, DK Oslo skal bygge 51 leiligheter for tiltakshaver NCC Bolig AS på Lilleborg. Leilighetene ferdigstilles våren 2012.

Fremdrift:

Spuntearbeidene er nå i hovedsak ferdige og stagboringsmaskin ble kjørt bort i dag. Det gjenstår bare oppstramming av noen få spuntstag. Løsmasser innerst i tomten er blitt kjørt bort og fjellet gravd frem. Før sprengingsarbeidene kan starte må spunten sikres med bolter til fjell samt at det må bores en søm i fjellet og sikre fjellet med bolter. Dette arbeidet pågår nå.

På onsdag tar prosjektet juleferie og arbeidene med sprenging av fjell og videre utlasting av løsmasser starter opp mandag 3. januar. Arbeidene har vært utfordrende i tillegg til at det har vært svært kaldt. Dette medfører at arbeidene med sprenging og borttransport av løsmasser vil pågå ut januar.

I midten av januar vil stålkjernepeling og betongarbeider starte opp.

Skanska har startet arbeidene med Jerusalem bro. Håkanes maskin er underentreprenør også for dem, og benytter atkomstvei gjennom tomten vår. Det er også full produksjon i A4, så vi har full forståelse for at alle disse arbeidene dessverre skaper mye trafikk og støy.

Det har blitt ytret ønske fra sameiene at øvre atkomstvei benyttes. Det har vist at å kjøre opp bakken med 50 tonns semitrailere ikke var et egnet. Dette skyldes bratthet, det er smalt og kronglete, samt glatt nå om vinteren.

Kom gjerne med spørsmål og innspill til finn.ove.hylen@ncc.no vedrørende byggearbeidene.

De beste ønsker for julen og det nye året. Med vennlig hilsen for NCC Construction AS

Finn Ove Hylen

Prosjektleder, NCC   Tlf: 22 98 68 00