Nybygg Ivan Bjørndals gate 28

Det er igangsatt arbeide på felt C for å oppføre nytt bygg C2 – Ivan Bjørndals gate 28.  Arkitekt er Arcasa Arkitekter. Prosjektet omfatter 55 leiligheter som fordeler seg på 2-rom, 3-rom og 4-rom. Hovedoppholdsrom er orientert mot Akerselva og bygget er på 8 etasjer med øverste etasje innetrukket – som i B4. Under bygget er det lagt opp til parkeringskjeller og tekniske rom. Innkjøring til parkeringskjelleren vil bli i forlengelsen av Ivan Bjørndals gate. Se informasjon på finn.no

Noen dokumenter fra NCC og arkitekten:

Se også artikkel på NCC’s nettside.