Sykkelparkering i garasjen

Ordningen for sykkelparkering i K1-garasjen videreføres:
● Årlig leie på 450 kr per sykkel.
● Gjelder fra 21. september 2022 til og med 30. august 2023.
● Det er tre parkeringsområder for sykler i K1 garasjen: SP-1, SP-2, SP-3.

Hadde du plass i 2021/22 og ikke ønsker/får fornyet leie for 2022/23, ber vi
deg fjerne sykkelen innen tirsdag 20. september.

Slik fungerer det:

  1. Meld interesse innen 20. september (se hvordan under).
  2. Du mottar en e-post med informasjon om tildelt plass og betaling.
  3. Innbetaling skjer over Vipps.
  4. Du mottar en oblat i postkassen din som skal festes på sykkelen.

Meld interesse for tildeling av plass:
Send en e-post til kjersti.skallerud@gmail.com innen 20. september kl. 12
med:
● Navn
● Adresse + sameiets navn
● Antall plasser ønsket

Også sykkeleiere med oblat fra 2021/22 må melde interesse.
Er interessen større enn antall plasser vil fordeling skje ved loddtrekning.
Penger som er innbetalt refunderes ikke. Sykler uten oblat vil fjernes.

Mvh Sykkelgruppen/DLG

Nabolagsfestival i helga og Sagenefest neste helg!

Nå i helga 27-28. august blir det ny nabolagsfestival, med 53 konserter på 17 ulike steder i bydelen, både lørdag og søndag. Konsertene arrangeres i samarbeid med borettslag i bydelen. Er ikke borettslaget ditt med? Ta en tur innom naboen og kikk da vel!

Fullt program finner dere her: www.facebook.com/events/435958425137598/?active_tab=discussion

Neste helg er det meste klart for en ny Sagenefest, med over 40 arrangementer ulike steder i bydelen. Det blir utekino i Iladalen, gårdsfest på Lillo, sirkus, marked og en rekke andre arrangementer. Del gjerne vedlagte program med beboerne i borettslaget, eller facebookarrangementet www.facebook.com/events/597977198643909/

Fredag 16. september er det på ny Kulturnatt, med en rekke gratis arrangementer over hel Oslo. Programmet slippes på nettsiden https://oslokulturnatt.no/ 1. september.

Det blir også Elvelangs i fakkellys igjen torsdag 22. september langs hele Akerselva. Da slukkes gangveibelysningen, over 4000 fakler tennes og 150 små og store kultuinnslag er som perler på en snor langs elva. Se mer på www.elvelangs.no

Informasjon om parkeringsbevis


Det har blitt bestemt at vi ikke lenger skal trykke opp parkeringsbevisene i plast til
seksjonseierne etter hvert som parkeringsbevisene utgår. Det betyr at seksjonseiere kan
parkere på den plassen de disponerer i garasjen uten å ha synlig parkeringsbevis i bilen.
Hvert sameie er ansvarlig for å holde oversikt over hvem som disponerer hvilke plasser og
informere Det Lille Grønne om endringer. Det Lille Grønne har en totaloversikt – Grunnbok
parkering for området.

Styret i Sameiet Det Lille Grønne

Parkeringsbestemmelser justert

Gamle P-kort fra Aimo park er gått ut på dato – vi distribuerer ikke nye.
Ved eierskifter skal p-plass en eventuelt har eksklusiv bruksrett til være tydelig kommunisert. Om du har spørsmål til dette, henvend deg til styret i ditt eierseksjonssameie.

Gratis Moped/MC parkering foran IB gate 7
Gjeldende fra 1. juli (i hht vedtak på ordinært sameiermøte 30.05.2022):
MC/Moped skilt på s-v enden av Ivan Bjørndals gate 5 og 7 (leilighetsblokka C2): 
Kortendene på dette området prioriteres til parkering av MC/Moped, mens langsiden inntil C2-bygget er forbeholdt sykler og andre ikke registreringspliktige kjøretøy. Registrerte kjøretøyer parkeres ellers på p-plasser som beboerne og næringsdrivende har eksklusiv bruksrett til, i garasjene.  For øvrig er parkering av registrerte kjøretøy avgiftsbelagt, på området. 

Vann i fontenen på Lilleborg torg

“Oslo kommune ber om at befolkningen reduserer vannforbruket, og kommunen stenger de fontenene som ikke resirkulerer vannet.”


Vannet i bassenget og fontenen på Lilleborg torg ble skrudd på tidligere denne uka.

Vannet i fontenen resirkulerer vannet i bassenget. Vannet i bassenget på Lilleborg blir normalt skiftet ut et par ganger i løpet av sesongen når det blir grumsete, men vil nå ikke bli skiftet ut så lenge det er vannmangel. 

Derfor håper vi alle bidrar til å holde bassenget så rent som mulig og fritt for søppel.

P-plass til leie.

  1. Vi leier ut garasjeplass 141, rett over veien fra Ivan Bjørndals gate 23. Pris: 2000 kroner per mnd. Interessert? Ta kontakt på +47 922 84 202 eller send e-post til trymvalebjorg@gmail.com

2. Ledig parkeringsplass fra 1/7, evt før. K1. Ikke el-billader. For leie ta kontakt med Hege på 95977277

Stenging av Ivan Bjørndals gate

Ifb. med arbeider ved Bentsebrua skole ber NCC Norge AS grunneier v/Mona Lunde Martinsen om løyve for stenging av Ivan Bjørndals gate.Planlagte tider for stenging er:

01.02.22-08.02.22  I denne perioden er gangfelt åpent for ferdsel.

08.02.22-22.02.22  I denne perioden er gangfelt åpent for ferdsel.

22.02.22-20.03.22  I denne perioden er veien innsnevret, men ikke stengt.

Utover de oppsatte tider ber NCC om fleksibilitet for forlengelse ved uforutsette hendelser og stenging på kort varsel innenfor tidsrommet 25.01.22- 30.03.22I den siste perioden med stenging søkes det også om graving i vei for etablering av spillvannskum.Alle utrykningsetater blir varslet om veistengningen i den aktuelle perioden.

Med vennlig hilsen

Vidar Rolland

NCC Norge AS

95257618

Nabovarsel – Bentsebrua Skole

NCC Norge AS skal i perioden 2021-2024 bygge Bentsebrua skole i oppdrag for Oslo Bygg KF, og dette skrivet er til informasjon om planlagte arbeidsoperasjoner i de kommende 3 mnd. 

I første omgang vil det bli utført flytting av en høyspentledning, omlegging av Spillvannsledning (Kloakkledning) og spunting (støttekonstruksjoner) av byggegrop.  

Disse arbeidene antas å være ferdig i første del av februar måned.     

Som følge av dette vil Ivan Bjørndals gate bli stengt for biltrafikk i korte perioder før nyttår og en lengre periode på opptil 3-5 uker etter nyttår.  Dette fører til endret kjøremønster, og tilkomst til eiendommer i Ivan Bjørndals gate blir i tidsrommet etter nyttår hovedsakelig i fra Sandakerveien. 

Spunting av byggegropa vil føre med seg noe støy, men vil bli utført i tidsrommet mellom kl. 08-17, samt fysisk støydempende tiltak på stedet.  Det vil på noen fasader i område bli plassert ut støy- og rystelsesmålere, samt etablert nivelleringspunkt på noen grunnmurer for å kunne registrere evt. setninger på husene pga. rystelser etc. De sameier/borettslag osv. som blir berørt av dette, blir kontaktet.

Videre vil det bli utført utgraving for betongarbeider som har planlagt oppstart primo mars måned. 

I Treschows gate vil det bli plassert ut en infotavle som NCC ønsker å benytte til å formidle informasjon om prosjektet til naboer og andre interesserte, samt at info sendes til kontaktpersoner for det enkelte sameie/borettslag/huseier osv.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon, så hører vi gjerne fra dere.   

Kontaktinfo byggeplass: Johnny Aaland, NCC tlf. 91738553 eller Vidar Rolland, NCC tlf. 95257618    

Nytt låssystem

Låssystemet til garasjeportene må skiftes ut. DLG har valgt digital nøkkel på mobil fra Obos og Unlock som nytt låssystem, og i den forbindelse så har vi utvidet dette til alle inngangsdører hos sameiene også (unntatt B3).

Man kan fortsatt bruke vanlig nøkkel på dørene inn til sameiet, men på garasjeporten er det digital nøkkel som gjelder. Dvs man kan få kjøpt brikke til garasjen også om det er helt nødvendig, men pga sikkerhet ser vi helst at så mange som mulig bruker den digitale nøkkelen.

Vi starter opp med bruk av digital nøkkel på inngangsdørene først, fra 13.august, så vil det gjelde på garasjeportene etter hvert. Ny beskjed og bestilling av brikker ang garasjeportene vil komme.


Les gjerne mer om løsningen her: https://nye.obos.no/styre/obos-nokkel/

Man kan også bestille slikt system på døren inn til sin egen leilighet også. Mer info kommer.


Om noen vil ha hjelp til å laste ned app og komme i gang; så vil Hege være behjelpelig med dette på søndag kl 1800. Oppmøte utenfor Ivan Bjørndals gate nr. 2. Om tiden ikke passer deg så send en sms og avtal en annen tid: 40 41 32 20


For andre spørsmål send mail til:hegejohansenaas@gmail.com


Hilsen DLG

Forlengelse av fortau

Sikkerhet for beboerne våre er en prioritet hos DLG – og etter innspill fra enkelte beboere, så har det nå kommet på plass en forlengelse av fortauet ut gjennom portalen mot Sandakerveien.Dette bør være noe både skolebarn, foreldre og andre vil sette pris på:-)

Kabelframføring foran IBgt 26

Gravearbeider ultimo mars utenfor Ivan Bjørndals gate 26 anla kabelframføring for anleggsstrøm til byggetomta Treschowsgate 16 (tidligere Lilleborg fabrikker). Det er ventet at kablingen vil bli benyttet inntil byggearbeidet er ferdigstilt.