Hjemmesiden til Lilleborg C2

Hjemmesiden til sameiet blir i liten grad vedlikeholdt. Vi vil forsøke å ivareta at informasjon her ikke er direkte feil eller foreldet, men det meste av “nyheter” er gamle.

Prøv evt. å se om det er nyere Informasjon på Facebook – https://www.facebook.com/groups/LilleborgC2/

Styret

Varsel | Flytting av fibersskap

Hei,

I forbindelse med overgang til Get og oppgradering av dropkabler tidligere i år, finnes det per i dag to fiberskap i garasjeanlegget i C2. Det er mange argumenter skapenes plassering i dag ikke er heldig:
  1. De er i dag svært utsatt for potensiell hærverk og skade
  2. De begrenser enkelte bilers svingradius
  3. Det mye støv i garasjen, og fiberkabler er svært sensitiv mot støv
Styret har derfor besluttet å flytte skapene til ventilasjonsrommet, som er et lukket og låst rom i garasjeanlegget. Dette er en investering som vi tar fordi vi mener at det er mer forsvarlig at skapene er plassert i ventilasjonsrommet enn der de står plassert i dag.
Flytting av fiberskapene vil dessverre medføre signalbrudd. I tidsperioden kl. 08:00-18:00 den 23. og 24. november vil både TV og Internett være nede. I perioden 18:00-08:00 mellom 23. og 24. november vil TV og Internett være tilbake. Se forøvrig vedlagte varsel fra BKT, som er utførende entreprenør for flytting av skapene.
Vi beklager ulempene dette medfører, men vi håper på forståelse for at flytting av skapene til ventilasjonsrommet er nødvendig for å sikre langsiktig bruk av infrastrukturen vår.

Med vennlig hilsen
Styret v/Jane Xia

 

Nytt vedrørende nøkkelbestilling!

Fra og med 1. august vil forretningsfører være ansvarlig for nøkkelbestillinger.

Send e-post til rise@enqvist.no og oppgi følgende:

1) Navn og postadresse
2) Systemnummer 6409 XX (står på din nøkkel)
3) Antall nøkler

Mvh Styret

Utskifting av dropkabler i alle leiligheter

Get og underentreprenør BKT skal skifte ut alle dropkabler i leilighetene i C2. Dette for å sikre stabil og kvalitativ høy leveranse av både TV og Internett.

Get tar kostnaden for oppgraderingen av infrastrukturen.

BKT har satt av for installasjon i leiligheter:
Mandag 11.05, ca 30 boenheter
Tirsdag 12.05 ca 21 boenheter

Alle leiligheter skal ha fått en lapp på dørmatten i løpet av torsdag 30. april med informasjon om tildelt tidspunkt. Vi håper alle beboerne kan være hjemme i det gitte tidspunktet, eventuelt avtale med en nabo som kan få låne nøkkel.

Næring på Lilleborg inviterer til grilling!

Lørdag fra kl. 12.00 blir det grilling  (se vedlegg) utenfor Kolonihagen. Bakeriutsalget har nybakt økologisk brød og fantastisk kaffe. En gitarduo splller i det store rommet i A2 og sender vårstemning utover plassen. Copa Con Oro har gjort klar for våren med blomster og duker ute. Det er antikk og bruktsalg hos Eli og hos Sultan bugner det av frukt og grønt. Det Andre Teatret har Barnelørdag med kurs og forestilling.

Velkommen – Og – værgudene er med oss – sol hele dagen……..

Med vennlig hilsen

André Placht

BRØDRENE PLACHT AS

Driftsforstyrrelse på fjernvarmenettet i Oslo

Link: http://hafslund.no/fjernvarme/drifts-_og_feilmeldinger/8129

Oppdatert 10:40

Hafslund Varme melder at alle kunder kunder vil ha normal levering av varme og varmt vann innen kl. 13:00 i dag fredag. Temperatur og trykk i fjernvarmenettet er på vei oppover og kunder vil etappevis få normal levering.

Vi beklager ulempen situasjonen medfører.

kl 09:40
Hafslund Varme har fredag morgen en driftsforstyrrelse i fjernvarmenettet som medfører lavere temperaturer eller manglende levering av fjernvarme hos kunder utenfor ring 2.
Feilen berører ikke kunder i tilknytning Grorudnettet og Søndre Nordstrand.
Ytterligere informasjon kommer.
Vi beklager ulempen situasjonen medfører.

Vi varsler planlagt vedlikehold i forkant

Vi gjør det vi kan for å unngå at nødvendig og planlagt vedlikehold skal gå utover forsyningen av fjernvarme ut til våre kunder.

Planlagt vedlikehold blir varslet i forkant. I borettslag eller næringsbygg varsles vaktmester eller andre kontaktpersoner, som igjen varsler beboere/enkeltpersoner som bruker bygget.

Uforutsette feilsituasjoner

Situasjoner som oppstår akutt og som angår mange kunder, vil vi holde dere informert om her på våre nettsider.

Mangel på varmtvann 26.01.2015

Siste nytt fra Hafslund pr. sms, kl. 15:10:

Feilsitasjonen trekker dessverre ut i tid, og det tar lenger tid enn antatt å få tilbake varmen. Varmen forventes gradvis å komme tilbake i løpet av ettermiddagen/kvelden. Noen kunder vil kunne oppleve at klokken nærmer seg midnatt før varmen er tilbake i radiatorer og tappevann. Vi beklager situasjonen.

The situation has unfortunately taken more time than estimated. The heat and hot water is expected to gradually return during the afternoon/evening. We expect that all our customers will receive full delivery of heat by midnight. We ar sorry for the inconveniences.

Hafslund meldte følgende info pr sms i dag tidlig, kl. 08:24:

Hafslund har leveringsproblemer i Blindern, Ullevål, Sagene, Torshov. Leveransen av fjernvarme vil sannsynligvis være borte i 8 timer. Les mer på www.hafslund.no/fjernvarme. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Hafslund has problems with distribution of district heating in the area of Blndern, Ullevål, Sagene, Torshov. The problem will probably last for 8 hours. Go to www.hafslund.no/english/districtheating for more info. We are sorry for the inconveniences.