Ny løsning på garasjeportene er klar

Nå er alle garasjeportene over på app, det som er bra er at for de som har garasjeplass i K2 slipper nå å gå ut av bilen og åpne porten når de skal ut. Du kan bruke app’en:-) I K1 er også brikke operativt, de tar K2 senere i dag, eller i mrg formiddag. Har du ikke tilgang så kontakt noen i ditt styre.

Garasjeporter K2

Nye garasjeporter til K2 er bestilt.
Ny K2-ut port ble montert 15. sept.
Vi regner med at ny K2-inn port kommer på plass snart.

I en kort periode vil inn-porten være til bruk for passering både inn og ut.

Nytt låssystem

Låssystemet til garasjeportene må skiftes ut. DLG har valgt digital nøkkel på mobil fra Obos og Unlock som nytt låssystem, og i den forbindelse så har vi utvidet dette til alle inngangsdører hos sameiene også (unntatt B3).

Man kan fortsatt bruke vanlig nøkkel på dørene inn til sameiet, men på garasjeporten er det digital nøkkel som gjelder. Dvs man kan få kjøpt brikke til garasjen også om det er helt nødvendig, men pga sikkerhet ser vi helst at så mange som mulig bruker den digitale nøkkelen.

Vi starter opp med bruk av digital nøkkel på inngangsdørene først, fra 13.august, så vil det gjelde på garasjeportene etter hvert. Ny beskjed og bestilling av brikker ang garasjeportene vil komme.


Les gjerne mer om løsningen her: https://nye.obos.no/styre/obos-nokkel/

Man kan også bestille slikt system på døren inn til sin egen leilighet også. Mer info kommer.


Om noen vil ha hjelp til å laste ned app og komme i gang; så vil Hege være behjelpelig med dette på søndag kl 1800. Oppmøte utenfor Ivan Bjørndals gate nr. 2. Om tiden ikke passer deg så send en sms og avtal en annen tid: 40 41 32 20


For andre spørsmål send mail til:hegejohansenaas@gmail.com


Hilsen DLG

Forlengelse av fortau

Sikkerhet for beboerne våre er en prioritet hos DLG – og etter innspill fra enkelte beboere, så har det nå kommet på plass en forlengelse av fortauet ut gjennom portalen mot Sandakerveien.Dette bør være noe både skolebarn, foreldre og andre vil sette pris på:-)

Kabelframføring foran IBgt 26

Gravearbeider ultimo mars utenfor Ivan Bjørndals gate 26 anla kabelframføring for anleggsstrøm til byggetomta Treschowsgate 16 (tidligere Lilleborg fabrikker). Det er ventet at kablingen vil bli benyttet inntil byggearbeidet er ferdigstilt.

Konkurranse – ny logo til Lilleborg

Vi i DLG ønsker å lage en ny logo for Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne (forkortet Lilleborg DLG). Send inn ditt forslag innen 8. januar og vær med i konkurransen! Premie til vinneren. 

Krav/kriterier for valg av vinneren:

Logoen må kunne fungere for DLG i det praktiske for informasjon som vi distribuerer via nettsider, i e-post (i avsender halen) , Office-dokumenter (1/3-del av topptekst for brevhode/oppslag). 

Vi ønsker en logo som gjenspeiler hva Det Lille Grønne står for.  Gjerne assosieres med området vårt, eksempelvis bilde/karrikatur av området, bygning eller profil i gata, el.

Forslaget sendes gjerne inn på elektronisk format men den tekniske scanningen/avfotograferingen trenger du ikke tenke på, når du lager forslaget.

lilleborgdlg@styrerommet.net

Hilsen DLG

Midlertidig stenging av utkjøring fra Ivan Bjørndals gate til Sandakervn. i perioden 23.11.20 – 17.12.20

I forbindelse med at Fortum skal legge fjernvarmerør til en naboeiendom i Sandakerveien, vil entrepenør Veflen utføre gravearbeider (del 1) i øvre del av Ivan Bjørndals gate, gjennom portalen og ut i Sandakerveien. Dette innebærer at utkjøring til Sandakerveien vil bli sperret i perioden 23.11.20 – 17.12.20

Her kommer det gangsti ut i Sandakerveien. Så man kan fortsatt gå den veien. Gangsti er merket i grønt på bildet under.

Etter juleferien, vil gravearbeider (del 2) starte i nedre del av bakken, omtrent fra innkjøringen til B-sameiene og opp til parkeringsplassene. Arbeidet i del 2 vil iflg entrepenør foregå i perioden 04.01.21 – 19.02.21. Gaten blir i denne perioden ikke stengt, bare innsnevret. Entrepenør bekrefter at det vil være tilstrekkelig adkomst for privatbiler, renovasjonsbiler og utrykningskjøretøy.

Styret i DLG

18.11.20

Varsel om fjerning av sykler.

Nå er det tatt en gjennomgang og syklene på hele Lilleborg, pluss alle som står utenfor de betalte plassene (SP1/SP2/SP3) i garasjen er merket med blå tape.
De sykler hvor tapen ikke er tatt bort som tegn at de er i bruk vil bli fjernet etter 15 november.

Og hva kan du ha på din parkeringsplass i garasjen?

Det er viktig å rydde bort det som ikke skal settes på P-plassene da dette også blir fjernet etter 15 november. Stikkord er bil, dekk, evt egen sykkel. (jfr.vedtekter/ordensreglement). Disse finner du på Lilleborger.no

Kostnadene for fjerning vil belastes den enkelte eier av plassen.

Send evt mail til lilleborgdlg@styrerommet.no ved spørsmål. Merk med «sykkelfjerning» eller «rydding parkeringsplass»

Mvh styret DLG