lilleborger.no

Et unikt bomiljø i byen

lilleborger.no

Ny sesong for Lilleborg Hagelag

Hei!
Lilleborg Hagelag er et felles lavterskel tilbud startet av beboere med støtte fra Sagene bydel og DLG. Dette er ment for alle beboere på Lilleborg. Nå er vi i gang med en ny sesong. DLG har gitt støtte til nye planter og frø.

For de som vil bli med å så/plante litt i kassene så treffes vi førstkommende søndag 12/5 kl 15 på plassen i svingen opp mot Torshov v/trafoen .

Meld gjerne fra til alle naboer som kan ha glede av å bli med! Vi vil spre grønn felles naboglede

😊

Hilsen frivillige i Lilleborg Hagelag

Status på oppgraderinger av fellesområdet A6

Det har i en periode blitt utført oppgraderinger av det grønne fellesområdet A6 utenfor Det andre teateret. Arbeidene nærmer seg nå slutten, men området er fortsatt sperret av grunnet nylagt ferdigplen. Vi ber om at alle viser hensyn og at dette området får stå avsperret og i ro ut april måned. Da har plen og beplantning satt seg godt nok til at området kan brukes av alle fra 1.mai.


Mvh styret i DLG

Velkommen til dugnad 24. april kl. 1700

Vi møter opp ved boden på «ovalen» foran B6 for instruks og utdeling av koster/raker/

sekker etc. Ta gjerne med barna, de får egne raker, hansker og spader. De synes det

er morsomt å jobbe sammen med de voksne.

Etterpå samles vi som vanlig for hyggelig samvær og enkel servering på torget.

Det blir kun satt opp kontainere til dugnaden, ikke til privatavfall.

Vel møtt!

Mvh styret i DLG

Garasjevask

K1 tirsdag 16. april kl 1200 – 1800

K2 torsdag 18. april kl 1200-1800

ALLE BILER må være ute av garasjen som skal vaskes mellom kl 1200 og 1800. 

Feiing av gata – 02. april

Gårdreform har varslet at de gjennomfører vårrengjøring av gate, fortau og gangveier på Lilleborg tirsdag 2. april. Pga av de mange som for tiden parkerer i Ivan Bjørndalsgate fra tidlig om morgenen, ser Gårdreform seg nødt til å starte ekstra grytidlig tirsdag morgen. Dette vil medføre støy og bråk, men til gjengjeld får vi rene gater og fortau/gangveier uten grus og skitt. Nå blir det vår!

Informasjon om oppgradering av fellesområde A6

Anleggsgartner Sigurd Johannessen AS vil denne uken starte arbeidene med oppgradering av de grønne fellesarealene på A6.

Uke 11: Oppstart. Det vil bli satt opp trestikk med sperrebånd rundt arbeidsområdet.
Arealer påbegynnes med masseutskifting og terrengformene påbegynnes.
Uke 12: Opparbeidelse av arealer iht utomhusplan, arealet vil trolig være ferdig bygget opp med vekstjord for plen og plantefelt i slutten av uken.
Uke 13: Påske
Uke 14-15: Etablering av tråkkheller, ferdigplen og beplantning.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til styret i DLG.

Vi ser frem til felles grønn glede!
Mvh styret i DLG

Status på oppgraderinger av A6

Grunnet tidlig snøfall og noen forsinkelser i ønsket fremdriftsplan, er oppstart av arbeidene med oppgraderinger av det grønne fellesområdet A6 flyttet til tidlig vår. Vi har,  av utførende firma, blitt forespeilet oppstart så snart frosten slipper taket i slutten av mars/starten av april.  Ikke lett å forutsi fremtidig vær og klima, men at alt av arbeider skal stå klart innen senest den 17.05.24 har vi blitt lovet.

Mvh DLG

Fjerning av sykler uten oblater i stativene i p-kjeller K1

Ref. tidligere meldinger på Lilleborger.no 30.08.23  og oppslag hos hvert sameie på VIBBO.

Plasser er for lengst tildelt og årlig avgift innbetalt for sykkelparkering i fellessameiets sykkelstativer SP-1, SP-2 og SP-3 som er plasser i p-kjeller K1 .

NB! Hvis det er noen som har fått utlevert oblat men ikke satt disse på rammen på sykkelen, må dette gjøres snarest.

I løpet av uke 40 (en gang mellom 2. og 6. okt.) vil vaktmesteren fjerne de syklene uten oblat som står i stativene. Eventuelle sykkel-låser mellom sykkel og stativ vil bli klippet.

Syklene vil mellomlagres for en kortere periode i et eget rom i K1 – for så å bli permanent avhendet til en 3. part.

Vi håper det er forståelse for dette opplegget. Det har bla med respekt for de som har betalt kr. 450,- for å ha sykkelen sin i et stativ ett år.

For evnt praktiske spørsmål så ta kontakt med Erik Pedersen, tel. 91387161

Opprydding i sykkelstativene i p-kjeller K1

Tirsdag 5. september vil sykkelgruppa i DLG  gå gjennom syklene som er parkert i/ved SP-1, SP-2 og SP-3.

Sykler som ikke har årets oblat (lys grått), vil da merkes for fjerning.

Vaktmester utfører dette arbeidet . Evnt låser mellom sykkel og stativet vil bli klippet.

De fjernede syklene vil for en kortere periode bli lagret i et eget rom i K2  – for siden å bli solgt eller kastet.

Vi henstiller derfor alle sykkeleiere med sykkel parkert i K1 om å sjekke egen status senest 4. sept.

Evnt. praktiske spørsmål sendes erikpioslo@hotmail.com

Sykkelparkering i garasjen

Ordningen for sykkelparkering i K1-garasjen videreføres:

● Årlig leie på 450 kr per sykkel.

● Gjelder fra 1. september 2023 til og med 30. august 2024.

● Det er tre parkeringsområder for sykler i K1 garasjen: SP-1, SP-2, SP-3.

Hadde du plass i 2022/23 og ikke ønsker/får fornyet leie for 2023/24, ber videg fjerne sykkelen innen 25. august.

Slik fungerer det:

  • Meld interesse senest innen 28. august (se hvordan under).
  • Du mottar en e-post med informasjon om tildelt plass og betaling.
  • Innbetaling skjer over Vipps.

Meld interesse for tildeling av plass:Send en e-post til erikpioslo@hotmail.com senest innen 28. augustmed:

● Navn

● Adresse + sameiets navn

● Antall plasser ønsket og fortrukket stativ (SP1, SP2 eller SP3), samt type sykkel, el eller vanlig.

Også sykkeleiere med oblat fra 2022/23 må melde interesse.Er interessen større enn antall plasser vil fordeling skje ved loddtrekning.Penger som er innbetalt refunderes ikke. Sykler uten oblat vil fjernes.

Mvh Sykkelgruppen/DLG

Utbedring av muren ved C2

Vi har tidligere informert om at utrast mur i Akerselva ved C2 skal repareres når vannstanden er lav. Arbeidet starter nå, og utføres av firmaet Norva 24 Gravco AS. Det er ca 7 meter av muren som skal gjenoppbygges. Innenfor muren, under plenen, er det et betongdekke som skjæres bort, og som støpes på plass igjen når muren er gjenoppbygd. Arbeidet vil antakelig medføre at minst ett tre må felles (bjørketreet).

Vi håper arbeidet blir til minst mulig sjenanse for beboere i C2. Merk følgende:

·        Oppstart: 21. juni 2023

·        Varighet ca 3 uker (usikkert anslag)

·        Arbeidstid: 7.30-19.00 Mandag-torsdag. Fredager: 7.30-13.00

·        Når dagens gjerde mot elva fjernes midlertidig, vil anleggsområdet bli sperret av med anleggsgjerde.

·        Støy: Gravemaskinen (8 tonn, dieseldrevet) vil ikke lage så mye støy, men man må regne med en del støy knyttet til arbeidet med betongdekket.

Ved spørsmål om arbeidet, vennligst ta kontakt med DLG.

Vennlig hilsen

Mona Lunde Martinsen

Styreleder SE Lilleborg Det Lille Grønne